Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
 
Uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przesunięciu uległ termin VI Szkoły PTEiDD z 8-10 października 2020 na 24-27 lutego 2021 oraz nastąpiło połączenie obu Szkół PTEiDD: VI Szkoły PTEiDD i XI Zimowej Szkoły PTEiDD. Nie zmieniła się lokalizacja: Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków oraz pozostałe informacje podane w I Komunikacie VI Szkoły. 
Tym samym, program naukowy VI Szkoły, oparty o wykłady prawie 50 samodzielnych pracowników nauki z całego kraju, dotyczące najistotniejszych problemów endokrynologii i diabetologii, wzbogacony został o prezentacje kilkunastu najciekawszych przypadków klinicznych przez asystentów wytypowanych z poszczególnych ośrodków endokrynologicznych w Polsce. Wzorem ostatniej edycji Szkoły, Przewodniczący Polskich Towarzystw Naukowych przedstawią postępy jakie dokonały się w dziedzinie endokrynologii, diabetologii i tyreologii, a autorytety świata psychologii oraz prawa odniosą się do najbardziej nurtujących problemów wywołanych pandemią.  
Jesteśmy przekonani, że udział w szkole specjalistów i specjalizujących się w dziedzinie endokrynologii i diabetologii, pediatrii, medycyny rodzinnej i ginekologii przyczyni się do poprawy profilaktyki i leczenia chorób endokrynologicznych u dzieci i młodzieży.  
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego VI Szkoły PTEiDD
 
Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak
Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk
Dr hab. med. Maciej Hilczer
Prof. dr hab. med. Andrzej Kędzia